مشخصات فردی
نام:💔 پسرك تنها 💔
ایمیل:farhad2280@gmail.com
درباره من:✅ به سلامتي اونايي كه هم دل دارن و هم معرفت اما واقعا كسي رو ندارن ✅
F
a
r
a
h
d
LOVE