💔 كلبه تنهايي 💔

به خاطر تو

به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم

به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم

به خاطر تو کلماتم را به باغهای بهشت پیوند می زنم

به خاطر تو دستهایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم

به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمانهای دور دست چشم پوشید

به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را

چون نهری گوارا نوشید

به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت

به خاطر روی زیبای تو بود

که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند

به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود

که دست هیچ کس را در هم نفشردم

به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود

که حرفهای هیچ کس را باور نداشتم

به خاطر دل پاک تو بود

که پاکی باران را درک نکردم

به خاطر عشق بی ریای تو بود

که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم

به خاطر صدای دلنشین تو بود

که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست

عزیزم...

عشق را در تو ، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن

وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم

من غم را در سکوت ، سکوت را در شب ، شب را در بستر

وبستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم

من بهار را به خاطر شکوفه هایش

زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییشرا

به خاطر تو دوست دارم


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
گل ایوونه بهاره دل من

من از اون آسمون آبی میخوام

من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتای بیتابی میخوام
من از اون وقتای بیتابی میخوام

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

من میخوام یه دسته گل به آب بدم
آرزوهامو به یک حباب بدم
سیبی از شاخهء حسرت بچینم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
بندازم رو آسمون و تاب بدم
گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام

مث یک دسته گل اقاقیا
دلم آواز می کنه بیا بیا
تو میری پشت علفها گم میشی
من میمونم و گل اقاقیا
من میمونم و گل اقاقیا

گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من
گل ایوون بهاره دل من
یه بیابون لاله زار دل من

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
غرق گلو نسترن و ریحانم


نکــنــد فـــــکــر کـنـی بـی تــو دمـی شـــادانـــم


در پـی وصـــل تــو ای خــــوب تــــرین گریــانـــــم

غـرق یک خـنـده ی مــســتــانه ز لـب هـــای تو ام

تو چــه دانـی کـه پـی عــشــــق تـو ســرگـردانـــم

من کــه از مـهــــر تو ســیــراب شـــدم در عـجــبـــم


شـــب و روز ای صــــنــما در طــلــبــت حــــیـرانــــم

در تــن بی رمــقم عشـــق تو غــوغا کـرده اســــت


بودنــت مــعــجــــزه ای بــود کـــه مــــن می دانــــم

آن چـــنـان مــســـت و شـــرر بار نــگــاهـــم کـــردی

که کــنــون غـــرق گــل و نــســـتـــرن و ریـــحـــانـــم

حــــالـــا محــــض خـــدا دل مــکن از خـــاطــــر مــن


در حـــریم حــــرم عـــشـــــق تـــو مـــن مـــهـــمانــم

باز هـــم خــنــده کــــنــان رد شـــدی و طـــعـنــه زدی

کــــه چــــرا مــــحــــو تـــمــاشــــــای رخ جـــانــانــــم

بی تـــفــاوت مــــگـــذر از مـــن و چــشــــمـــان تــــرم

تا نفــس هــســــت به جـــان در طــلبــت می مـــانـــم


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
پر از عطر بهارم

من منتظر معجزه ای سبز، پر از عطر بـهارم
من جز تو در این عالم دنیا به کس امـید ندارم

ای روح تو یک تکه ی جا مانده از الطاف الهی
دور ازمن و این خاطر دلتنگ بگو در چه خیالی
بگذار برایت بنویسم دلم اندازه ی یک ابر گرفته
بگذار بگویم که غم و بغض از این خانه نرفــته
یا مونس من باش و بمان تا ته دنیـای پر از درد
یا محض خدا دور شو از خاطر آزرده ی دلسرد

من منتـظر معجزه ای سـبز، پر از عطر بـهارم

من در پی یک نـیم نگـه از رخ زیـبای نگـارم

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
دلتنگ

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است...

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد ...
دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند...
دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد ...
دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد...
دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد...
دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد ...
دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد ...
دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست...
دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده...
دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده...
دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است...
دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است...
دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است...
دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است...
دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است...
دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست...
دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند.....

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
سردی عشق

تمام شعرهای عاشقانه هایم را باید بسوزانم

تا از حرارتش کمی گرم شوم...

میخواهم گرمایش قلبم را به آتش بکشد...

شاید جبران سردی دستانت و سردی احساست شود

دارم در کنارت یخ می زنم...!!!

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
آدرس جدید وب سایت

آدرس و نام این وبسایت تغیر یافت .

نام قبلی : کلبه آنجلس

نام جدید : غمگین سرای من سرزمین پاپوی

آدرس جدید : papoy.ir

پاپوی نام گلیست شیپوری و سفید

درج دلنوشته های شما در این وب سایت با نام خودتان

دلنوشته های خود را از طریق نظرات ارسال نمایید در کمتر از 48 ساعت در سایت قرار می گیرد .

فقط دلنوشته های شعری زیباتون


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
دل تنگ دلتگی های دل تنگ

خدایا

از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار.
نگاهی ،.. .
یادی ، ...
تصویری ، ...
خاطره ای ، ...

برای هنگامی که فراموش خواهیم کرد روزی چقدر عاشق بودیم

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
منو دریای آرام

بگذار نسیم سحرگاهیت صورت لحظه هایم را نوازش دهد

بگذار برای سنگریزهایت ساحلی باشم تادرآغوشم آرام گیرند

دریای آرام من


صخره هایت را به من یسپار تا در سختی ها به آن تکیه کنم

مرواریدهایت را به چشمان من هدیه کن تادر هنگام شادی آنرا تقدیم مهربانان کنم

دریای آرام من

من از تو تازه میشوم

از تو تر میشود هر لحظه ذهن غبار گرفته ی من

قلب من ردپای تورا بوسه می زند

هر صبح

هر لحظه

هر زمان که گذر می کنی از خیال من

دوباره زنده میشوم از تو

انسان میشوم و تمام زندگیم را به شعر و شور و شعور تبدیل می کنم


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
تنها ترین

تنها ترین آدم رو زمینم

به خاک غم عادتم بشینم

غریبه ام بین همه آداما

برای من مونده فقط این صدا
* * *
دل تنگمو اهل دیاره دردم
دنبال هم درد خودم می گردم
لبامو بستم ولی حرفا دارم
رنجیده دل از غم روزگارم
کاشکی سکوتو بشکنم رها شم
آزاد ازین حصار بی هوا شم
برای رفتن یه بهونه میخوام
از توکه خوبی یه نشونه می خوام
سهم تو بوده همه دل تنگیام
از آسمونت یه ستاره میخوام

مثل کسی که غم رفیقه راشه

برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ نوشته شده در ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۱۵ توسط 💔 پسرك تنها 💔 : نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ]

Design By : Bia2skin.ir

About

✅ به سلامتي اونايي كه هم دل دارن و هم معرفت اما واقعا كسي رو ندارن ✅
F
a
r
a
h
d
LOVE
Authors

Other